K najznámejším a v podstate dosť oceniteľným výhodám občianskeho združenia sa radí fakt, že založenie občianskeho združenia Ezmluva je pomerne jednoduché a lacné. Hlavne v porovnaní so zakladaním iných, väčšinou podnikateľských subjektov.

  • Nezabúdajme však, že OZ má spravidla verejnoprospešný charakter a podnikanie má povolené ako vedľajšiu, nie primárnu činnosť.

Okrem celkovo nenáročného založenia ale prináša aj ďalšie benefity a dôvody, prečo je výhodné, aby toto vzniklo.

Postavy, spolupráca

A sem sa radí napríklad fakt, že OZ môže vzniknúť za takmer akýmkoľvek, väčšinou spoločensky prospešným zámerom, teda je veľa zámerov a cieľov, kvôli ktorým sa dá založiť, a následne na tento cieľ získavať podporu verejnosti. A tým sa myslí aj podpora finančná. A samozrejme pod občianskym združením, ako jeho názov napovedá, sa zoskupujú ľudia s rovnakým cieľom a aj títo môžu prispieť na podporu vytýčeného cieľa. A svoje zamýšľané aktivity pod týmto združením môžu vykonávať legálne a s prehľadom. V neposlednom rade ide o právoplatne založený objekt, ktorého vznik teda musel byť schválený Ministerstvom vnútra SR, čo teda budí oprávnený dojem vierohodného združenia, ktorí môžu občania a členovia v prípade záujmu finančne či inak podporovať.

  • Cieľom občianskeho združenia nesmie byť činnosť, ktorá by mala v úmysle nejakým spôsobom utláčať práva národnostných a iných menšín či utláčať ľudské práva vo všeobecnosti. V takom prípade by bol jeho predmet protizákonný a nebol by tak schválený.

Podanie rúk

S občianskym združením sa nie je potrebné registrovať na daňovom úrade, taktiež na rozdiel od podnikateľských subjektov nie je potrebné evidovať jeho sídlo.

A hoci občianske združenie nie je primárne podnikateľský subjekt, môže sa s ním podnikať s cieľom získať viac financií na podporu zamýšľaných projektov. Potom sa ale k nemu musia zaevidovať potrebné náležitosti pre štart podnikania, hoci znova pripomeňme, že podnikateľské aktivity tu nesmú prevyšovať aktivity verejnoprospešné.