Pre biznis je dôležitá pravidelná analýza. Teda aspoň v prípade, ak sa máme baviť o prosperujúcim biznise. K prospechu je potrebné zhodnotiť plusy s mínusmi firmy a nastaviť smer, ktorý by eliminoval čo najviac mínusov. Analýza má viacero pôdob, môže skúmať viaceré faktory a odvetvia, v článku sa ale skúsme konkrétnejšie venovať analýze predaja. Práve analýza predaja je myslím si pre biznis a teda finančný zisk jeden z najdôležitejších faktorov. Preto práve v tomto smere vytvorme priemer, ktorý by mal profitovú tendenciu.

statistika

•         Príležitosti a objednávky bez efektu
V tomto smere by bolo vhodné po určitej dobe, najlepšie koncom roka, zanalyzovať, koľko sme sa chytli príležitostí a koľko z nich nakoniec vzniklo profitových objednávok. Objednávky automaticky neznamenajú maximálny úspech, pretože na trhu je ešte oveľa viac potencionálych zákazníkov a ktovie, zrejme i prínosnejších. Tým nechcem povedať, aby sme si nevážili objednávok ktoré máme, ale po určitej dobe sa skúsme snažiť podchytiť tie najefektívnejšie, alebo aspoň tie, aké majú zmysel a pomocou ktorých sa môžeme rozvíjať a posunúť dalej. Čiže ak sa nám podarí zohnať cca 200 objednávok je to super, no ale čo ak sme zbytočne stratili čas vybavovaním ďalších 500, ktoré skončili v podstate bez efektu či očakávanej odozvy?

grafy

•         Čísla sú iba čísla a menia sa. Dôležité sú súvislosti
Dôležité je vedieť využiť tieto čísla správnym smerom. Sú takou nápovedou k budúcemu úspechu. Podľa nich zistíme, kam vlastne máme svoj smer rozbehnúť ďalej a pre koho. Medzi týmito číslami hľadajme spoločné znaky. Zaujali naše konkrétne služby, konkrétny tovar, alebo sme sa zamerali na konkrétnu klientelu? Kedy boli čísla najvyššie a prečo? No tým to nekončí, rovnakú, alebo možno ešte väčšiu pozornosť venujme faktorom, kvôli ktorým boli čísla najnižšie a teda u týchto prípadov musíme spraviť radikálnejšiu zmenu.