Predtým, než si požičiavate úver, je dôležité dôkladne zvážiť výhody a nevýhody získania hypotéky vo vybranej banke. Napriek popularite Sberbank, hypotéka tu, rovnako ako v iných úverových organizáciách, má svoje klady a zápory.
Medzi výhody patrí:

banka

·         dobre rozvinutá pobočková sieť – pobočky Sberbank sú všade, dokonca aj v malých mestách;
·         sadzby sú nižšie ako v iných bankách;
·         absencia provízií;
·         existujú programy, ktoré umožňujú vydávať hypotéku pomocou štátnej podpory;
·         príležitosť získať úver na základe dvoch dokumentov;
·         hypotéku možno poskytnúť dôchodcom a individuálnym podnikateľom;
·         pri výpočte príjmu sa môžu brať do úvahy nielen mzda, ale aj iné zdokumentované zdroje;

·          ľahko použiteľná internetová banka.
Medzi výhody Sberbank mnohí radia hypotekárne kalkulátory. Tento jednoduchý program vám umožňuje určiť on-line základné parametre úveru. Tento prístup umožňuje potenciálnym dlžníkom pochopiť, koľko môžu očakávať. Napriek obrovskému množstvu výhod hypotéka má niekoľko nevýhod :
·         prísne požiadavky na klientov, je nepravdepodobné, že budú môcť získať peniaze tí, ktorí majú poškodenú kreditnú históriu;
·         veľmi dôkladné preskúmanie súboru dokumentov;
·         dlhé rozhodovanie.

Vo všeobecnosti nedostatky nie sú také vážne. Je však potrebné zhodnotiť všetky svoje možnosti vopred.  Nezabudnite, že najvýhodnejšie hypotekárne termíny v spoločnosti Sberbank sú ponúkané mzdovým zákazníkom. Okrem toho môžu majitelia veľkých vkladov v tejto úverovej inštitúcii očakávať výrazné úspory.
Bez ohľadu na to, akú hypotéku si zoberiete, budúci dlžník bude musieť zamestnancovi sporiteľne predložiť určitý balík dokumentov . Vo väčšine prípadov sa predkladá:

dolary

·         občiansky pas;
·         potvrdenie o príjme;
·         doklady o nehnuteľnostiach zakúpených na úkor vypožičaných prostriedkov;
·         dokument potvrdzujúci platbu počiatočnej splátky.