Povinnosťou každého internetového obchodu alebo e-shopu je mať vypracované a na svojej webovej stránke zverejnené všeobecné obchodné podmienky. Toto je dôležité dodržať najmä kvôli zákazníkom, ktorí v prípade potreby prostredníctvom obchodných podmienok môžu ľahko nájsť potrebné informácie. Z toho dôvodu musia byť tieto podmienky uverejnené na webe tak, aby sa dali jednoducho pre spotrebiteľov dohľadať. Pokiaľ internetový obchod všeobecné obchodné podmienky na svojej webovej stránke zverejnené nemá, prípadne podmienky obsahujú nedostatočné informácie, obchod môže za toto konanie získať nemalú pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Výška pokuty za nesplnenie tejto povinnosti môže dosiahnuť finančnú sumu až niekoľko desiatok tisíc eur. Pokiaľ neviete, čo všetko majú presne takéto obchodné podmienky zahŕňať, je lepšie sa obrátiť na odborníka, ktorý vám s ich dôkladným vypracovaním pomôže. Určite obchodné podmienky neskúšajte na vašom webe ukryť či uvádzať v nich klamlivé a zavádzajúce informácie, pretože na to môžete potom veľmi nepekne doplatiť.

online nakupovanie

Čo všetko by však mali takéto všeobecné obchodné podmienky obsahovať? Ako príklad môžeme uviesť e-shop s oblečením a doplnkami Big Star Jeans, ktorý má obchodné podmienky vypracované podrobne a dajú sa zákazníkom ľahko nájsť. Na začiatok by mali v podmienkach byť uvedené základné informácie o spoločnosti, ako je jej názov, adresa, kontaktné údaje a taktiež aj vymedzenie spotrebiteľa a určenie dozorného orgánu. Ďalšiu sekciu obchodných podmienok tvoria informácie o vykonaní objednávky a spôsobe uzavretia zmluvy o objednávke. Nasledujú údaje o cenách tovaru či produktov, kde by malo byť zároveň uvedené to, čo všetko cena zahŕňa. Teda či ide o konečné ceny s DPH, či je spoločnosť platiteľom DPH alebo prípadne či cena zahŕňa i dopravné náklady. V súvislosti s cenami nadväzuje aj ďalšia sekcia obchodných podmienok, kde by mali byť uvedené všetky možné spôsoby platby, ktoré si môže zákazník pri objednávke zvoliť. Na túto sekciu taktiež nadväzuje nasledujúca sekcia, ktorá sa týka dodania tovaru. Dodanie väčšinou závisí od zvolenej prepravnej spoločnosti, avšak je potrebné uviesť aspoň približnú dodaciu lehotu.

obchodné podmienky

Súčasťou všeobecných obchodných podmienok by ďalej mali byť aj informácie o možnosti vykonania reklamácie či vrátenia tovaru. V týchto sekciách je nevyhnutné uviesť konkrétny postup, ktorý má spotrebiteľ použiť a práva s podmienkami, ktorými sa môže pri potrebe reklamácie alebo vrátenia tovaru riadiť. Súčasťou je uvedenie záručnej doby a taktiež spôsobov, akými je možné tovar odoslať spoločnosti naspäť. Čo sa týka vrátenia tovaru, tu platí všeobecné právo odstúpenia od zmluvy do 14 dní, od kedy bola objednávka spotrebiteľom prevzatá. Okrem predošlých vymenovaných sekcií obchodných podmienok je dôležité, aby ich súčasťou bola ešte jedna sekcia. Táto sekcia sa týka ochrany osobných údajov a ich spracovania, ktoré musí byť výlučne iba za účelom uzatvorenia objednávky, doručenia tovaru alebo v prípade odsúhlasenia spotrebiteľom s odberom akciových ponúk, ich odoslanie na e-mailovú adresu.