Spoločnosti s ručením obmedzeným sa na Slovensku radia k najčastejším podnikateľským objektom. Sro na predaj 41business umožňuje stať sa vlastníkom eseročky v čo najkratšom čase, prevodom obchodného podielu na záujemcu.

Z dôvodu relatívne ľahkého a rýchleho predaja sa táto podnikateľská forma u slovenských biznismenov teší najväčšiemu záujmu. Čas je totiž pri podnikaní v mnohých prípadoch dosť podstatným faktorom.

A keď skúsený živnostník vidí pre svoje podnikanie novú príležitosť, ak chce živnosť zmeniť na obchodné aktivity so svojou firmou, tú firmu si v opačnom prípade musí založiť. Čo rozhodne nie je časovo prívetivé riešenie. V niektorých časovo obmedzených príležitostiach to dokonca možno radšej vzdá.

Bludisko, cesta von

Prekážkou bude byrokracia a „nekonečné“ behanie po úradoch pri zakladaní firmy. Ak navyše nie je v konkrétnych administratívnych postupoch zbehlý, môže pri nich pochybiť a postup sa môže zaseknúť ešte viac. Potrebné budú platné zakladateľské dokumenty, vlastníci zakladajúci spoločnosť s ručením obmedzeným pri nej musia tiež zložiť minimálne základné imanie. S.r.o. vzniká po tom, ako sa úspešne zapíše do Obchodného registra.

  • Pri zápise sa požaduje uviesť tiež sídlo firmy. V prípade, ak si kupujete spoločnosť od sprostredkovateľov, tí vám k zaevidovaniu môžu za nízky mesačný poplatok poskytnúť tzv. virtuálne sídlo.

Je skrátka niekoľko dôvodov, prečo je kúpa hotovej, predzaloženej spoločnosti v týchto situáciách výhodnejšia.

Podanie rúk, biznis

Nehovoriac o tom, že vzniknutú firmu je potrebné takisto zaregistrovať na daňový úrad, čo je postup, ktorý je možno ešte náročnejší. Firme hrozí zábezpeka a ďalšia časová záťaž.

  • Mnohé eseročky v ponuke na daňovom úrade už zaregistrované sú.

Firmy, ktoré sú predzaložené a pripravené na okamžitý prevod, sa zvyknú označovať aj ako ready made s.r.o. Majú pripravené všetky body k tomu, aby kupujúcemu uľahčili a hlavne zrýchlili štart podnikania.