Každý web, od ktorého sa očakáva nejaká aktivita a význam, musí byť navštevovaný. Samozrejmosťou je nutnosť rastúcej návštevnosti najmä vtedy, ak ide o web alebo e-shop s komerčným zameraním, teda ak je jeho účelom propagácia a predaj nejakých služieb či produktov.

  • Logicky práve z návštevnosti môže vzniknúť konverzia. Teda napríklad vytvorenie objednávky, kliknutie na reklamu, vyplnenie formulára, odber noviniek,… skrátka akcie, ktoré váš web poskytuje návštevníkovi.

Lenže najskôr sa o tejto stránke musia potenciálni návštevníci dozvedieť. Musí byť teda viditeľná a ideálne sa objavovať relevantným užívateľom, ktorí o jej obsah a ponuku vedia prejaviť záujem. Aj z toho dôvodu vie byť preto efektívne jej zviditeľnenie v internetových vyhľadávačoch.

laptop, text

Napríklad v Google, Bing, Yahoo a podobných fulltextových vyhľadávačoch, ktoré odkaz na obsah vášho webu budú poskytovať ako relevantný k hľadaným výrazom. Preto sa bude nachádzať v organických výsledkoch hľadania, kde sa navyše za zvýšenú pozíciu webu neplatí.

Veľmi dobre viditeľná pozícia pre relevantných záujemcov sa dá dosiahnuť prirodzene, čiže v organických výsledkoch. V takom prípade nevravíme o klasickej platenej reklame či o Google Ads. Tento vyhľadávač bude obsah na vašu stránku poskytovať na popredných miestach skrátka preto, lebo bude spĺňať jeho kritériá. Aby sa ale dosiahol takúto požadovaný účinok, konkrétny web musí podstúpiť odborne vykonané seo, čiže optimalizáciu pre vyhľadávače (search engine optimization).

seo výrazy, smerovky

  • Najskôr by mala prebehnúť odborná analýza konkrétnej stránky, aby sa následne dalo lepšie zamerať na konkrétne faktory, na akých sa musí zapracovať a ktoré sa musia upraviť.

Pretože účinná a kvalitná optimalizácia musí pracovať s vnútornými, no takisto s vonkajšími faktormi. S technikou a obsahovou stránkou webu. Dôležitú úlohu pritom zohráva aj obsah a jeho tvorba, s ním sa dajú ovplyvniť už spomenuté on-page a tiež off-page faktory. Na ovplyvnenie tých vonkajších (off-page) sa takisto využíva linkbuilding a budovanie spätných odkazov.